top of page

O bir Yurttaş, 

                     Yurttaş K

Brüksel'de Türkiye'nin İlerici Sesi l Uluslararası Ödüllü Dış Politika Lideri l

Sosyal Girişimci l Demokrasi 4.0 Kurucusu l Şair

Katıldığın için teşekkürler :)

ÖDÜLLERİ

AB ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Avrupa Birliği’nin Türkiye’de Açtığı Araştırma Yarışmasında “Türkiye’nin Avrupa Birliği Sürecinde İnsan Kaynaklarında Yaşanması Beklenen Dönüşüm” Adlı Çalışmasıyla Ödül Almıştır.

TÜSİAD GENÇ GİRİŞİMCİ ÖDÜLÜ

Uluslararası kalite ve gıda güvenliği standartlarının Türkiye‘de yerleştirilerek bu alanda kapasite ve bilincin geliştirilmesi ve uluslararası entegrasyonuna yönelik girişimcilik projesi ile ödül almıştır.

ULUSLARARASI

DIŞ POLİTİKA LİDERİ ÖDÜLÜ

Uluslararası alanda bir dış politika uygulayıcısı olarak yapmış olduğu çalışmalar ve yarattığı etki nedeniyle ABD‘de yerleşik Diplomatic Courier dergisi ve YFPP tarafından dış politika lideri olarak ödüle layık görülmüştür.

TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI İMAJINA

KATKI ÖDÜLÜ

Genç Turizmciler Derneği tarafından Türkiye‘nin uluslararası alanda başarıyla temsil edilmesine ve imajına yaptığı katkılar nedeniyle ödüle layık görülmüştür.

bottom of page