top of page
  • Writer's pictureKader Sevinc

Uluslararası Kadın Hakları Kampanyaları, Siyaset ve Kadın


Kader Sevinç’in Avrupa Birliği ve Türkiye’de kadın hakları konusunu ele aldığı yazısı “Avrupalı Kadın” ı yarın Brükselname köşesinde Yurt Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.

_________

Kader Sevinç ile kadın ve siyaset üzerine

“Kadın meselesi siyasi partilerde “kadın” kollarının, kadın milletvekillerinin, kabinede tek kadına sahip bakanlık olan ilgili bakanlığın, kadın hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin alanına terk edildiği sürece tepkiler, basın bildirileri, yürüyüşler “değişim yaratıcı” etkiye maalesef kavuşamıyor. Çoğunluğunu birbirini bundan önceki yüzlerce eylem ve etkinlikten tanıyan “kadınlar”ın gerçekleştirdiği bir başka eylem olmaktan ve erkeklerin kadınların taleplerinin toplumun biriken tepkisinin azaltılmasına iyi birer vesile olarak görüp bıyıkaltından güldüğü bir çerçeveye sıkışmaktan kurtulamıyor.”

“Siyaset, ekonomi, sosyal ortamlar ve de özel yaşam, her alanda köklü bir sorunla karşı karşıyayız. Sanıyorum kadınların kazanımlarına ve eşit temsil haklarına erkek dili kullanan, her tavrıyla adeta ne kadar sert ve “erkek gibi” olduğunu ispata çalışan “kadınlar” kadar kimse zarar veremiyor. Erkekler bile. Çünkü bu profilin kadınları bastırdıkları, geriye ittikleri kimlikleriyle kendilerini öteliyorlar, toplumun bir kuşağının geleceğini öteliyorlar. Üstelik de bunu nadir bir türmüş gibi her ünvanın önüne yerleştirilen “kadın” sıfatını kullanarak yapıyorlar.

Bu onların suçu değil muhakkak. Onlar da içine doğdukları bu erkeklerin hakimi olduğu dünyada kendilerine alan açmanın yolunun “erkekleşmek” olduğunu düşünerek bunu yapıyorlar. Bir miktar açıyorlar da. Belki farkına varmadıkları kendilerini erkeklere öykünerek, redderek açtıkları alanların mevcut ve gelecek kuşakların haklarından çalındığı ve onlara hiç bir şey  kazandırmadığı. Sadece siyaset dünyası erkeklerinin onlarla ilişkilerindeki farklılaşma bile bu etkisizliğin önemli bir göstergesi kanımca.”

“Türkiye’de önce kadınlar bu eşitlik duygusunu içlerine sindirmedikleri sürece bazı göreceli adımlar zamanın etkisi içinde oluşsa da çözümün gelişeceğine inanamıyorum. Kadın siyasetçiler için bir model olarak mesele cinsel dogmalardan arınmış, kadınlar için dayatılan tek tip yaşam modelini kabul etmeden fakat bunu da erkeklere öykünmeden yapabilmek.

Erkekleri de parçası yapmayı başaramamış hiç bir toplumsal mücadeleden söz edemeyiz. Erkeklerin aktif bir şekilde bu mücadeleye desteğini ve önplana çıkmalarını sağlamak gerekiyor. Siyasette de bu alanda erkeklere daha fazla görev verilmeli ve görev almaları zorlanmalı. Kadın hakları hakkında sadece kadın siyasetçilerin, sivil toplum örgütü temsilcilerinin konuşması içerik ne kadar zengin ve güçlü olursa olsun bir süre sonra kendi etkilerini sıfırlıyor.

Kadınların siyasete “yenilik” getirmeleri gerekiyor. Yeni söylemler, yöntemler ve farklı bir siyaset yapma biçimi önermeleri gerekli topluma. Günlük siyasetin kimsenin okumadığı, internet kaynakları ve medyamızı bombardımana tutan, içeriksiz “basın bildirisi siyaseti”nden uzak durmak elzem. Çağımız sorunlara çözüm odaklı yaklaşım, analitik derinlik ve hızlı eylem çağıdır.”

Uluslararası Politika Akademisi’nden Dr Ozan Örmeci’nin Kader Sevinç ile 2013 yılında gerçekleştirdiği mülakatın kadın ve siyaset bölümünden alınmıştır. Mülakatın tamamını okumak için: Kader Sevinç ile kadın ve siyaset

____

Kader Sevinç’in destek verdiği Avrupa Sosyalistler ve Demokratlar Partisi (PES) kampanyalarından ikisi kadına karşı şiddetle mücadele ve genç işsizliği kampanyaları


0 views

Comentarios


bottom of page