top of page
  • Writer's pictureKader Sevinc

Mülakat: İlerici gündem Türkiye’yi mutlu insanlar ülkesi yaparken uluslararası alanda da yıldızlaştı


Washington’da yayımlanan Posta212 Gazetesi

33 yaş altı en etkili dış politika liderlerinden biri

İlhan Tanır: Neden seni bu sıralamaya aldılar diye düşünüyorsun?

Kader Sevinç: Biliyorsun bu önemli uluslararası ödül için temel kriterleri birikim, etkinlikler, üretkenlik, yaratıcılık, teknoloji kullanımı, uluslararası barış, demokrasi, insan hakları ve çevrecilik gibi konulara duyarlılık ve de yaptığı işlerin etkisinin ölçümü. Fakat seçim sürecinin ayrıntılarına henüz vakıf değilim. Öğrendiğim kadarı ile beni aday gösterenler arasında Avrupa parlamenterleri, Avrupa ve ABDden akademisyenler ve teknoloji dünyasından uzmanlar var.

İlhan Tanır: Brükselde Türkiye algısı nasıl? İyiyse neden, kötüleşti idi ise neden?

Kader Sevinç: Türkiye için odak noktası her zaman demokrasi. Öok zenginlikleri olan bir ülkeyiz. Yaratıcı insanlarımız, Cumhuriyetin ekonomik ve sosyal kazançları, doğal ve tarihsel hazinemiz, başarılı şirketlerimiz, ilerici bir sivil toplumsal dinamiğimiz ve en önemlisi gençlerimiz var. Algılar ayaklarını sağlam bir gerçekliğe basmadıkları müddetçe yıkılmaya mahkumdurlar. Türkiyeyi daha ileriye götürecek olan güç kaynağı her zaman demokrasi. Daha demokrat, daha özgürlükçü bir toplum ve hukuk devleti olmak. O zaman ekonomide de, eğitimde de, sosyal kalkınmada da ilerleriz. Bunu başardığımızda Brükseldeki veya Washingtondaki ve tüm dünyadaki Türkiye algısı da hep daha da olumlu olur. Algının da ötesinde, böylece uluslararası her alanda çok daha güçlü oluruz. Bu siyaset için de, ekonomi için de geçerli. Türkiye güçlü bir demokrasi olmayı başarırsa bugün yaşanan birçok sorunu çok daha kolaylıkla çözer. Orta Doğuda yaşanan gelişmeler karşısında bugünkü gibi zorlanmaz. Hak ettiği Olimpiyatlar gibi büyük prestijli etkinlikleri toplumun benimseyebileceği ve akılcı bir proje ile alır. Vatandaşlarımız seyahatlerinde bugünkü uygulamasıyla bir hakarete dönüşen vize gibi bir uygulamaya maruz kalmaz. Turizmde turist sayısının artmasının yanında Fransa gibi çok gelir elde ederiz. Türk Malı dendiğinde ihracat patlar, tüm dünyada bilim kurumlarımız, sivil toplumumuz ve kültürel yaratıcılığımız ile güçlü bir ülke oluruz. Herşey bir tarafa Türkiye dendiğinde mutlu insanlar ülkesi akla gelir. Bunun için ülkemizde ilerici bir gündemi hakim kılmak gerekiyor. İlerici gündem Türkiyeyi mutlu insanlar ülkesi yaparken uluslararası alanda da yıldızlaştıracak. Online Casino

İlhan Tanır: Batı ve AB bir anda Türkiyenin yükselişine karşı paniğe geçip, Türkiyenin yükselişini durdurmak için düğmeye basıldığı teorilerine ne diyorsun?

Kader Sevinç: Uluslararası ilişkilerde gerçekçilik ve somut çıkar hesapları her zaman önemlidir. Ancak bu tür abartılı ve duygusal komplo bahaneleri dünya tarihinde içine düşen her ülkeyi batırır. Uluslararası İnsani Kalkınmışlık Endeksi verileri ortada. Önümüzde somut bir toplumsal kalkınma gündemi var. Teknoloji konuşalım. Kadın hakları konuşalım. İnsanca çalışma koşullarını konuşalım. Ekonomik çekim gücümüzü konuşalım. Yenilikçilik, hukuk devleti, doğayı koruma, küçük işletmelere finansman olanakları gibi somut konuları konuşalım. Buna göre siyasetler, buna göre eylemlere odaklanalım. Öağımız somut gündemli siyaset çağı.

İlhan Tanır: AB ile ilişkilerde CHP’nin yapacağı değişiklikler ne olur? 

Kader Sevinç: Öncelikli ölçeğimiz her zaman olduğu gibi yurttaşlarımızın daha iyi yaşam standartları ve mutluluğu. AB üyelik hedefine de bu ölçekten bakıyor ve bunun için çalışıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlunun 15 Mayıs 2013 tarihinde Avrupa Parlamentosunda büyük beğeni kazanan son konuşmasını herkesin okumasını dilerim. Bu yönde vizyonumuz son derece açık. AB sürecine hayat vereceğiz. AB süreci iktidarların kendi siyasi gündemi için bir araç olarak kullanılmaktan çıkarılacak. CHP iktidarında müzakereler topluma açık, muhalefet partilerinin de, sivil toplum kuruluşlarının da katılacağı saydam bir yapıda yönetilecek. Türkiyeyi Avrupa ve dünyada güçlü kılacak demokratik, sosyal ve ekonomik reformlara odaklanılacak. Bunun için Avrupanın sadece bugünkü değil gelecekte kendisi için koyduğu sosyal ve ekonomik standartlar hedeflenecek. Sivil toplum ve toplumsal paydaşlarla gerçek bir diyalog tesis edilecek. Bugün yapıldığı gibi konferans salonlarında sivil toplum diyaloğu adı altında yürütülen verimsiz, yurttaşların gündemi değil siyasetçilerin partizan gündemine odaklı monoloğa son verilecek. Avrupa Birliği kurumları ile saygın, onların da gündeminde olan müşterek konularımıza öncelik veren bir ilişki yapısında olacağız. ABye üyelik sürecini Türkiyenin ulusal menfaatleri doğrultusunda, bir demokrasi, dünya siyasetinde güç kaynağı ve toplumsal kalkınma ülküsü olarak yönlendiren bir anlayışta olacağız. Bugün yaptığımız Avrupa Birliği çalışmalarının tamamında da bu vizyonun izlerini görebilirsiniz. Bahsettiğim tüm bu konulardaki yayınlarımızı internet sitemiz www.chp-avrupabirligi.org da bulabilirsiniz.

0 views

Comments


bottom of page