top of page
  • Writer's pictureKader Sevinc

Gençler siyasete ne zaman ilgi duyar?


CHP’de gençlerle gençler için üreteceğiz. Bu hafta sonuncusu İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nde olmak üzere, son zamanlarda Edirne Trakya, Antalya Akdeniz, İzmir Yaşar, Mardin Artuklu ve İstanbul Aydın üniversitelerinde, ayrıca Genç Turizmciler Derneği, Başarılı Gençler Platformu’nda söyleşiler ve konferanslar verme fırsatı elde ettim. Diğer yandan internette 50 bin kişiyi aşkın katılım olan sosyal medya ağlarımda görüş alışverişi dizileri gerçekleştirdim.

Partimizin Gence Artı, aile sigortası, sosyal haklar ve bedelli askerlik gibi siyaset önerilerini paylaştım. Pek çok soru geldi. Özellikle de gençlerin siyasete ve siyasetin gençlere bakış açısını yansıtan.

Bu toplantılarda genel izlenimim gençlerin çoğunlukla siyasete güven duymadıkları yönünde. Güven eksikliği, ilgisizlik, hatta öfke ve seçimlerde oy kullanmama eğilimleri dikkat çekici. Gençlerin siyaset ile olan bu güvensizlik ilişkisi demokrasimiz açısından tehlike arz ediyor. İnsan sermayemizi de zayıflatıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin dünyadaki rekabet gücü sekteye uğruyor. Bu engeller onları kazanabileceğimiz girişimlerle ortadan kaldırılabilir.

Gençlerin siyasete ilgisini artırabilmek için şu konuların önplana çıktığını gözlemledim:

– Üniversite öğrencileri için ücretsiz yurt imkanları

– Öğrencilere burslar ve adil, şeffaf bir burs dağıtım sistemi

– Üniversitelerin özerkliği ve YÖK’ün kaldırılması

– Gençlerin üniversite yönetimindeki söz haklarında gelişme. Avrupa’da ve ABD’de etkili bir biçimde uygulanan temsil sistemi ülkemize de uyarlanabilir.

– Öğrenciler için yarı zamanlı çalışma şartlarının yeniden düzenlenmesi. Esnek çalışmaya daha fazla imkan tanıyan yasal düzenlemeler. Hem üniversite, hem de dil kursu öğrencilerinin yoğun yaşadığı Londra’da bu yöndeki düzenlemeler Avrupa’da da örnek alınıyor. Avrupa Birliği şu anda sosyal güvenlik ile rekabetçi bir çalışma piyasasının beraber gerçekleşebilmesi için “esnek iş piyasası, çalışanlar için güçlü güvenceler” (“Flexsecurity”) odaklı bir sistem üzerine çalışıyor.

– Üniversite yıllarından çalışma hayatına geçişi kolaylastıracak önlemler. Örneğin çalışma dünyasına geçişi kolaylaştıracak stajların müfredata eklenmesi.

– Mesleki eğitimin kalitesine, planlamasına, iş dünyası ile etkileşimine daha fazla önem verilmesi. Çağdaş ülkelerin modellerinin ülkemize uygun yönlerinin birleşimi olacak bir sistem oluşturulması.

– Çalışan gençliğin sosyal hakları ve iş sonrası sosyal yaşamı.

– Gençlerin okul sonrası sosyal etkinliklere katılımı, kişisel gelişimi.

– Uluslararası açılımın kolaylaştırılması. AB eğitim programlarına daha geniş katılım, daha yoğun İngilizce, ücretsiz internet erişiminin yaygınlaştırılması.

– Her politika alanının “gençlik” boyutunun da gözetilmesi, gençlerle fikir alışverişi platformları yaratarak onları daha fazla karar mekanizmalarına entegre edebilmek.

Genç nüfusu ile gururlanan bir ülke, aynı zamanda gençlerine tanıdığı fırsatlar ile bir “model” olmalıdır. Genç, dinamik ve yaratıcı bir toplum olmak kavram olarak çok cazip. Ancak içi doldurulduğunda bir güç kaynağına dönüşür.

4 views
bottom of page