top of page
  • Writer's pictureKader Sevinc

DÜNYANIN EN ETKİLİ GENÇ DIŞ POLİTİKA LİDERLERİNDEN BİRİ SEÇİLDİ


DüNYANIN EN ETKİLİ GENÖ DIş POLİTİKA LİDERLERİNDEN BİRİ SEÖİLDİ 


ABDde diplomatik ve politik kadrolar ile diplomasinin ve dış politikanın gelecek nesil liderleri arasında köprü kuran bir küresel siyaset dergisi olarak tanınan Diplomatic Courier ile küresel lider organizasyonu YPFPnin (Young Professionals in Foreign Policy) belirlediği Dünyada 33 Yaş Altı En Etkili 99 Dış Politika Lideri arasına Etki yaratan lider kategorisinde CHP Avrupa Birliği Temsilcisi Kader Sevinç de seçildi. Sevinç aynı zamanda Avrupa sosyal demokrat partilerini Avrupa düzeyinde temsil eden PESin de yönetim kurulu üyesi. Sevinç, Cumhuriyet Halk Partisini uluslararası alanda temsil eden biri olarak etkili liderler listesine seçilmiş olmamın sadece şahsıma değil, aynı zamanda CHP olarak uğruna mücadele verdiğimiz değerlere de önemli bir destek olduğunu düşünüyorum dedi.

Brükselde CHPnin Avrupa Birliği Temsilciliğini kuran ve yöneten Kader Sevinç, Avrupa Birliği kurumları ve Washingtonı yakından tanıyan bir isim. Avrupa Parlamentosunda siyasi danışmanlık görevinde de bulunan Sevinç, Washingtondaki ünlü Uluslararası İlişkiler Okulu SAISin de akademi üyesi olarak çalışmalarını Transatlantik İlişkiler alanında sürdürüyor.

CHPnin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin sorgulandığı bir dönemde göreve gelen Sevinç, başlattığı Türkçe ve İngilizce yayınlar, CHP Avrupa Birliği gönülllü ağı ve sosyal girişim projeleri ile birçok başarıya imza attı. Ulusal ve uluslararası basında çok sayıda İngilizce ve Türkçe makalesi yayımlanan Kader Sevinç, Brükseldeki düşünce platformu Türk Kahvesi Brifinglerinin de kurucusu.

AVRUPA PARLAMENTOSU GENÖ LİDERLER PROGRAMINA DA DAVET EDİLMİşTİ

Diplomatic Courier dergisi tarafından En Etkili Dış Politika Liderleri arasına seçilmesiyle ilgili görüşlerini açıklayan Sevinç şunları söyledi: Alanlarında çok başarılı birçok uluslararası isim ile beraber bu listeye girmek benim için onur verici. Özel sektör, akademi ve Avrupa Parlamentosundaki deneyimlerimi birleştirerek CHP Avrupa Birliği Temsilciliğini kurdum. Bugüne kadar benimle benzer bir hayale inanan arkadaşlarımla beraber Türkiye için en iyiyi ve en ilerici olanı hedefledik, bunun için çalıştık. Anlayışımız dış politikayı insan odaklı bir anlayışla uygulayabilmenin mümkün olduğu.

SOSYAL DEMOKRAT, İLERİCİ GüNDEMİ TüRKİYEYE HAKİM KILMAYI BAŞARACAĞIZ

Öocukluğu sosyal demokrat anne-babasının 1980 askeri darbesi sonrasında yaşadığı baskı ve siyasi tayinler nedeniyle Anadolunun çeşitli yerlerinde geçen Sevinç, üniversiteyi bitirince uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisansını yapmak ve aldığı teklif üzerine Avrupa Parlamentosunda çalışmak için yurtdışında yaşamaya başladı. Öocukluk yıllarında şahit olduğu baskılar Sevinçi, Türkiyede daha adil bir düzenin kurulması, daha açık bir topluma dönüşme ve şeffaf, hesap verebilir bir siyasetin kurgulanması için düşünmeye ve üretmeye teşvik etmiş.

Sevinç, Tüm eğitim hayatım boyunca çalışmam ve masraflarımı karşılamak için çalışmam gerekti. Sosyal güvenliğe kayıtlı ilk işim 16 yaşındayken oldu. Bu çalışma yaşamı deneyimi bana çok şey kattı. Anadoluyu iyi tanımam ve sevmem her zaman uluslararası alanda yaptığım her işte en büyük gücüm oldu diye konuştu.

SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİ VE YENİLİKÇİLİĞİ ÖNEMSEYEN SİYASETE İNANIYORUM

Akdeniz üniversitesinde okurken Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezinde yarı zamanlı araştırmacılık da yapan Sevinç, Avrupa Komisyonunun açtığı araştırma yarışmasında Türkiye derecesi elde etmişti. Sevinç Türkiyenin AB üyeliği hedefini şöyle anlattı; Avrupa Birliği hedefini daima ilerici bir Cumhuriyet ülküsü olarak gördüm, buna inandım. Yazdığım tüm makaleler ve yaptığım akademik çalışmalarda bu inancımı açıklıkla vurguladım. İnandığım bu hedef için de çalışmalarımı sürdüreceğim. Türkiye bugün içinde olduğu siyasi açmazların üstesinden gelecek ve halkımızın hakkı olan standartlara ulaşacaktır. Bunun için hepimizin elbirliği ile çalışması son derece önemli. Siyasetin evrimi kuşkusuz  belirleyici olacak. Öağımız somut gündemli siyaset çağı, çağdaş ülkelerde tartışmalar somut gündemler üzerinden yürüyor. Sosyal girişimciliği, yenilikçiliği önemseyen siyasetin başarılı olacağına inanıyorum.

TüRKİYEYİ ABYE BENİM KUşAĞIM üYE YAPACAK

Türkiyenin AB üyelik hedefini de değerlendiren Sevinç şunları söyledi: Türkiyenin AB üyelik süreci uzun, ince bir yol olarak tanımlanır. Maalesef kötü yönetim ve Türkiye karşıtı gruplara verilen malzemeler nedeniyle bu yol gittikçe uzadı. Anti-demokratik uygulamaların sahipleri Türkiyeyi uluslararası alanda ayağından vurdu. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının, hepimizin ve gelecek kuşakların daha iyi bir gelecek hayalimize tehlikeye düşürdü. Türkiye demokratikleşme gündemine dönmeli ve AB reformlarında hızla ilerlemelidir. Bu da yeni bir anlayış, ilerici bir zihniyet ve yenilikçilik gerektiriyor. Türkiyeyi ABye benim kuşağım taşıyacak.

TRANSATLANTİK İLİşKİLER DAHA İYİ YÖNETİLMELİYDİ

Avrupa Birliği-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Transatlantik Ortalık ve Türkiyenin rolünü de değerlendiren Sevinç, şunları söyledi: şu anda ABD ile AB arasında oluşmakta olan Transatlantik alanı sadece bir ticaret ortaklığından ibaret görmek olanaksızdır. Batının bir parçası olarak Türkiyenin buradaki gelişmeyi doğru tahlil etmesi çok önemli. Batının kendini yeniden yapılandırdığı yepyeni bir döneme giriyoruz. Brükselde CHP olarak Türkiyenin bu müzakerelerin bir parçası olması için birçok girişimde bulunduk. Bunun anlamı herhangi bir ikili ticaret anlaşmasının ötesinde önem taşıyordu. Maalesef hükümet en kolayı seçerek ABD ile ikili ticaret anlaşması yapma yolunu seçerek büyük resmi kaçırdı. Böylece Gümrük Birliğinden kaynaklanan üçüncü ülkelerle ABnin yaptığı serbest ticaret anlaşmalarına dahil edilmememiz durumunu da kabullenmiş olduk. Hem de önümüzde bunu kırma imkanı oluşmuşken. Dış politikada yalnızca elde edebileceğinizi istemek değil istediğinizi elde edebilmekte asıl hüner.


www.chp.org.tr

Haberler:

http://haber.gazetevatan.com/Haber/568604/1/Gundem

0 views

Comments


bottom of page