top of page
  • Writer's pictureKader Sevinc

Avrupa Dijital Gündemi’ konusuyor. Ya Türkiye?

Avrupa Dijital Gündemi’ konusuyor. Ya Türkiye?

Avrupa Dijital Gündemi Kararlaştırırken Birileri Türkiye’yi Kısır Tartışmalara Boğuyor

Dijital Gündem AB 2020 stratejisinin 7 önceliğinden ilkidir. Bu başlık altında hedeflenen eylem alanları aşağıdaki gibidir: · Dijital tek pazarın oluşturulması ve elektronik ticaretin özendirilmesi · Standartlar ve operasyonel konular · Internet güvenliğinin arttırılması · Internete daha hızlı erişim · Ar-Ge ve yaratıclığa daha fazla yatırım · Dijital okur yazarlığın arttırılması · Bilgi ve iletişim teknolojilerinden iklim ve yaşlanan nüfus gibi sorunlarla mücadelede daha fazla yararlanmak Bu alanlar kapsamında 31’i yasal mevzuat olmak üzere toplam 100 alt-faaliyet gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Bu eylemlerin gelecek 2-3 yıl içinde, AB 2020 dijital gündeminin ise gelecek 10 yıllık zaman diliminde bütünüyle hayata geçmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede 31 Mayıs 2010’da toplanan AB Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi, Avrupa için dijital tek pazarın yaratılmasının önemini vurgulayarak yapılması gerekenleri sıraladı: · Verimlilik, ekonomik büyüme, istihdam yaratılması, yatırımların özendirilmesi çin hızlı ve en hızlı internet ağının geliştirilmesine yönelik gereki kaynağın yaratılması · Tüketici tercihi, rekabetçi ekonomi ve yaratıcılık için yeni kuşak  geniş band ağının kurulması · KOBİ’ler ve Avrupa iş dünyasının faydalanması amacıyla çok iyi işleyen dijital tek pazarın kurulması · Avrupa’nın bu alandaki rekabet gücünü arttırmak için Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Ar-Ge ve yaratıcılığa olan ilginin arttırılması · Bilgi ve İletişim Teknolojileri, iklim değişikliği, yaşlanan nüfus ve sağlık hizmetleri gibi ana toplumsal sorunların hizmetine verilmeli · Üye devletin yetki alanını da göz önüne alarak elektronik ticaretin potansiyelinden sonuna kadar faydalanılmalı · Dijital gündemin başarısı için dışsal faktörlerin etkisi de dikkate alınmalı, on-line içeriğe yasal erişim özendirilmelidir. · Avrupa Komisyonu Dijital Gündemle ilgili çalışmaları izleyerek Konsey ve Parlamento’ya rapor etmekle görevlidir. Konsey sonuç bildirisi için;

0 views

Comments


bottom of page