top of page
  • Writer's pictureKader Sevinc

AB Dönem Başkanı Belçika’nın Öncelik ve Hedefleri

AB Dönem Başkanı Belçika’nın Öncelik ve Hedefleri

AB Dönem Başkanlıkları her üye ülke için altışar aylık dönemler ile gerçekleşiyor. Avrupa Birliği karar alma mekanizmasını daha etkili hale getirmek, ortak iç ve dış politikaya şekil vermek amacıyla geçen yıl yürürlüğe konan Lizbon Anlaşması’ndan sonra ülkeler üçerli gruplar halinde 18 aylık dönemler için görev alacaklar. Bunun ilk örneği olarak da İspanya-Belçika-Macaristan’ın üçlü dönem başkanlığını üsteleniyorlar. Tarihler şöyle:

1 Ocak 2010-30 Haziran 2010 İspanya 1 Temmuz 2010-31 Aralık 2010 Belçika 1 Ocak 2011-30 Haziran 2010 Macaristan

Geçen Haziran ayında İspanya’nın dönem başkanlığının bitmesiyle AB Dönem Başkanlığı Belçika’ya geçti.

Lizbon Anlaşması’yla Avrupa Birliği’nin meselelere yön verecek iki önemli ismi var: Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ve Avrupa Dışişleri Servisi’nin başında bulunan Catherine Ashton. Herman Van Rompuy’un eski Belçika başbakanı olması sebebiyle Belçika’nın geçici hükümetiyle yakın çalışma içinde olması bekleniyor.

AB dönem başkanlığını Haziran’da devralan Belçika’nın öncelikleri şu şekilde:

Ana konular – Avrupa ekonomisi – Yasal altyapı sorunları – Belçika dönem başkanlığı süresince Dijital Avrupa, yaratıcılık ve kaynakların etkin kullanımı gibi başlıklarda rehber ilkeler yayımlanacak.

Çevre gündemi – Karbon vergisi gündemde değil.

Rekabet  gündemi – Tekstil ürünlerinin etiketlenmesi – Topluluk Patenti – Tüketici dosyası Enerji gündemi – Arz güvenliği direktifi yeniden ele alınacaktır. – Enerji Atyapıları paketi Kasım’da açıklanacaktır. Ulaştırma gündemi – Sınır ötesi güvenlik – Yolcu güvenliği Telekom gündemi – Dijital gündem – Ağ güvenlik ajansı Tarım  gündemi – Tüzük önerisi Komisyon tarafından verilecek. Balıkçılık gündemi – Parlamento itici güç olacak. Genişleme Gündemi – Öncelik Balkanlara verilecek ve İspanya Dönem Başkanlığı’nın öncelikleri sürdürülecektir.

Ayrıca AB’deki bir diğer önemli gelişme ise Avrupa Birliği’nin dış politikasını daha etkin hale getirmeyi amaçlayan Dışişleri Servisi’ni yapılandırıyor olması. Türkiye de bu öncelikleri ve stratejileri inceleyerek dünyanın ve Avrupa’nın gittiği yeri iyi analiz edebilmelidir.

0 views

Comments


bottom of page